dane kontaktowe:
Fundacja Lokalnego Wsparcia Kultury  AITWAR

ul. Perłowska 12/1, 60-182 Poznań

       505251510

      kontakt@fundacjaaitwar.pl

       www.fundacjaaitwar.pl

 

 

 

 

 

 

KRS: 0000472391

NIP: 7792415104

REGON: 302495019

   Zobacz także

To trzecia impreza międzyszkolna zorganizowana przez Radę Młodzieżowych Jeżyków.

Tym razem pokusiliśmy się o to, by poprowadzić młodzież w kierunku całkowitej (prawie, z drobną dozą nakierowania ich uwagi na ewentualne problemy czy wskazywanie kierunków skutecznych działań) samodzielności.

Na poprzednim posiedzeniu została podjęta decyzja o jakości nagród, ustalono skład jurorski (wszyscy członkowie Rady) i sposób rozdania nagród.

Ponownie zaskoczyła sprawna organizacja pracy w jury - młodzież skupiona na zadaniu, szybko i precyzyjnie licząca przyznane punkty. Brawo!

To pierwszy krok do prawdziwej samodzielności organizacyjnej i właściwej partycypacji społecznej.

 

 

Plakat wykonała Kinga Kowalak

 

 

 

"Gwiazdy Jeżyc", czyli Mam Talent!

05 grudnia 2019