dane kontaktowe:
Fundacja Lokalnego Wsparcia Kultury  AITWAR

ul. Perłowska 12/1, 60-182 Poznań

       505251510

      kontakt@fundacjaaitwar.pl

       www.fundacjaaitwar.pl

 

 

 

 

 

 

KRS: 0000472391

NIP: 7792415104

REGON: 302495019

05 marca 2020
  Mamy

Artykuły z tej kategorii

Patrząc, jak ładnie rozwija się nasza inicjatywa - Rada Młodzieżowych Jeżyków - jak jednoczy szkoły jeżyckie pod wspólnymi hasłami, postanowiliśmy i my włączyć się w akcję ogólnopolskich Narad o Edukacji. Tym razem o edukacji na Jeżycach.

Cała akcja została przeprowadzona zgodnie z zasadami wytyczonymi przez głównych organizatorów - od wzoru na plakat po konstruowanie spotkania. Odbyło się ono metodą "world cafe". Przy każdym stoliku tematycznym porządku dyskusji pilnował moderator,  po piętnastominutowej sesji uczestnicy przechodzili do innych miejsc tak, by podczas całego spotkania wziąć udział w naradzie przy wszystkich stolikach.

Uczestnikami naszej narady byli: dyrektorzy jeżyckich szkół, przedstawiciele rodziców uczniów, przedstawiciele Rady Osiedla Jeżyce, przedstawiciele Urzędu Miasta Poznania, Przedstawiciel poznańskiego Laboratorium Innowacyjnej Edukacji oraz mieszkańcy dzielnicy i UCZNIOWIE!

Moderatorami stolików zostały: koordynatorki Rady Młodzieżowych Jeżyków - Magdalena i Katarzyna, przewodnicząca Rady Osiedla Jeżyce - Aleksandra, przedstawicielka Urzędu Miasta Poznania wdrażająca projekt międzynarodowy Urbact* - Monika oraz przedstawicielka Szkoły Podstawowej nr 71 -   Agnieszka.

Tematyka poruszana przy wszystkich stolikach była taka sama jak przy innych naradach o edukacji w Polsce.

Nad całością zadania czuwała nasza Prezes Edyta, która pilnowała, by wszyscy uczestnicy dobrze się w tej dyskusji czuli, mieli potrzebne przybory, a przy pomocy ciekawego gwizdka  (a nie szkolnego  dzwonka) oznajmiała zmiany sesji.

Nasza Fundacja przygotowała plakaty informacyjne, wszystkie niezbędne dokumenty oraz pamiątkowe przypinki.

 

 

Stoliki "world cafe"

Tematyka poruszana przy wszystkich stolikach była taka sama, jak przy innych naradach o edukacji      w Polsce. 

STOLIK 1: Czego uczy szkoła? Do czego przygotowuje?

moderator: Katarzyna

Przy tym stoliku poruszaliśmy kluczowe dla państwa, rodziców, uczniów i nauczycieli zagadnienia.

Uczniowie mają różne cele – niektórzy studiowanie, inni przygotowanie do praktycznego zawodu. Dla jednych szkoła ma dostarczać przede wszystkim wiedzy inni chcieliby, żeby także wychowywała - kształtowała charakter. Jedni uznają, że szkoła ma przygotowywać do spełniania oczekiwań “innych” - rynku pracy, społeczeństwa, państwa, inni - że powinna przede wszystkim pobudzać marzenia i talenty samych uczniów i wspierać ich rozwój - ale szkoła musi służyć wszystkim. Zastanówmy się, jak łączyć dobre przygotowanie do obowiązkowych egzaminów z rozwijaniem osobistych zainteresowań. Jak umożliwić wszystkim odnoszenie sukcesów i odkrycie swoich mocnych stron, czy organizować uczniowską samopomoc, a może zajęcia pozalekcyjne?

 

 

Zapraszamy do zapoznania się ze SPRAWOZDANIEM  z debaty przy tym stoliku.

STOLIK 2: Jak uczymy i wychowujemy? Jak motywujemy do nauki? Jakich doświadczeń dostarczamy?

moderator: Agnieszka

Przy tym stoliku poruszaliśmy zagadnienia niezwykle ważne szczególnie dla uczniów. Ale i rodziców i nauczycieli.

Chociaż pierwszymi i najważniejszymi wychowawcami są rodzice, szkoła też odgrywa rolę w procesie wychowania, opisaną w dokumencie zwanym „programem profilaktyczno-wychowawczym”. Rodzice powinni uczestniczyć w opracowaniu tego programu dla swoich dzieci i określić, jakie punkty są ważne. Ale samo szkolne życie powinno stwarzać okazję do „wychowania w praktyce” – warto zebrać praktyczne pomysły, jak to zrobić, by te okazje były autentyczne i by uczniowie chcieli się w nie angażować.

 

 

Zapraszamy do zapoznania się ze SPRAWOZDANIEM z pracy przy tym stoliku.

 

 

 

STOLIK 3: jaka jest rola szkoły w społeczności lokalnej ?

moderator: Aleksandra

Przy tym stoliku poruszaliśmy kwestie obecności szkoły w środowisku lokalnym.

Szkoła może być ośrodkiem życia lokalnego, miejscem, w którym chętnie przebywa się poza godzinami lekcji – w którym spotykają się wszyscy mieszkańcy. Może być otwarta do późnego wieczora. Co może się tutaj dziać, kto może być organizatorem popołudniowego życia szkoły i w jaki sposób może taka sytuacja zmienić na lepsze szkolną edukację?

Zapraszamy do zapoznania się ze SPRAWOZDANIEM  z pracy przy tym stoliku.

 

STOLIK 4: Jaki jest kształt wewnętrznych relacji w szkole: w trójkącie nauczyciele-uczniowie-rodzice?

moderator: Magdalena

Przy tym stoliku poruszaliśmy kwestie naj-, najważniejsze dla szkoły, szczególnie polskiej.

 

Dobre relacje to podstawa skutecznej współpracy. Czy warto wypracować jakieś „reguły gry”, które by pomogły te relacje nawiązać i utrzymać? Jaka rola w tworzeniu szkoły powinna przypaść samym uczniom? Co do powiedzenia powinni mieć rodzice? Jak budować dobre relacje wewnątrz każdej z grup i pomiędzy nimi? Wszyscy pewnie zgodzą się, że powinny być oparte na szacunku i wzajemnym słuchaniu, ale jak zrobić to w praktyce? Przez regulaminy czy przez szkolenia? A może przez wspólne działania?

Zapraszamy do zapoznania się ze SPRAWOZDANIEM koordynatora z debaty przy tym stoliku.

 

STOLIK 5: Jaka jest pozycja nauczycieli? Jakie oczekiwania w stosunku do nich?

moderator: Monika

Przy tym stoliku poruszaliśmy trudne tematy.

Tradycyjnie nauczyciel ma „realizować program, oceniać sprawiedliwie, informować radę i rodziców, wspierać ucznia w rozwoju psychofizycznym”. Jakie punkty znalazłyby się w zakresie obowiązków formułowanych przy udziale uczniów i rodziców? Warto też się zastanowić, w jakich warunkach poszczególne wymagania są realne.

Zapraszamy do zapoznania się ze SPRAWOZDANIEM z pracy przy tym stoliku.

 

 

Podsumowanie

W imieniu Fundacji AITWAR serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom dyskusji. Cieszy nas liczne zainteresowanie tą formą rozmowy o polskiej szkole, która, mamy taką nadzieję, zmieni się na lepsze szczególnie w "postrajkowej"  rzeczywistości.

Dziękujemy Radzie Osiedla Jeżyce za pomoc w organizacji miejsca spotkania, a Domowi Tramwajarza za gościnność.

Dziękujemy członkom Radzie Młodzieżowych Jeżyków za pomoc w rejestracji uczestników, rozłożeniu materiałów i aktywny udział w dyskusji.

 

 

Podsumowanie spotkania NOoE Jeżyce - miłej lektury.

 

 

Raport ogólnopolski ze wszystkich przeprowadzonych w kraju narad oraz wszelkie informacje o nich znajdą Państwo na stronie NOoE.

 

 

 

 

Jeżycka Narada Obywatelska o Edukacji

21 maja 2019